• Ebook Việt Nam danh lam cổ tự: Phần 1

  Ebook Việt Nam danh lam cổ tự: Phần 1

  Tập sách Việt Nam danh lam cổ tự của Võ Văn Tường ghi lại hình ảnh và lịch sử của 171 ngôi chùa trên toàn quốc là một đóng góp trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   248 p lirc 23/08/2016 436 4

 • Ebook Việt Nam danh lam cổ tự: Phần 2

  Ebook Việt Nam danh lam cổ tự: Phần 2

  650 tấm ảnh màu trên tổng số 2 vạn ảnh tư liệu được chọn trong cuốn Việt Nam danh lam cổ tự, sẽ phần nào giúp các nhà khoa học tiếp cận mảng văn hóa vật chất, mà do một nguyên nhân nào đó chưa dịp tiếp xúc hết. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   382 p lirc 23/08/2016 506 5

 • Ebook Địa chí Thăng Long - Hà Nội trong thư tịch Hán Nôm: Phần 1

  Ebook Địa chí Thăng Long - Hà Nội trong thư tịch Hán Nôm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chiếu dời đô, Hà Nội địa dư, Hà Nội địa bạ, Hà Nội sơn xuyên phong vực, danh mục làng xã Hà Nội cuối thế kỷ XIX, địa chí tỉnh Hà Nội năm 1901, Hoàn Long huyện chí, động ngạc xã chí, Thăng Long cổ tích khảo tịnh hội đồ, các trấn tổng xã danh bị lãm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   474 p lirc 24/07/2016 167 2

 • Ebook Địa chí Thăng Long - Hà Nội trong thư tịch Hán Nôm: Phần 2

  Ebook Địa chí Thăng Long - Hà Nội trong thư tịch Hán Nôm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bắc thành địa dư chí lục, Hoàng Việt địa dư chí, Đại Nam nhất thống chí, Đại Việt địa dư toàn biên, Đồng Khánh địa chỉ dư chí, sách dẫn. Cuối sách còn có phần phụ lục nguyên bản chữ Hán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   698 p lirc 24/07/2016 166 2

 • Ebook Việt sử tiêu án: Phần 1

  Ebook Việt sử tiêu án: Phần 1

  Việt sử tiêu án đề cập đến lịch sử Việt Nam từ thời thượng cổ Hồng Bàng đến giai đoạn ngoại thuộc nhà Minh. Cuốn sách nhằm mục đích sửa chữa lại những sai lầm trong sử cũ. Trong sách, nhiều ý kiến của Ngô Thời Sỹ khá xác đáng, thể hiện tinh thần dân tộc sâu sắc, được các nhà sử học đời sau, trong đó có Phan Huy Chú trích dẫn lại.

   169 p lirc 24/07/2016 204 3

 • Ebook Việt sử tiêu án: Phần 2

  Ebook Việt sử tiêu án: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách với lịch sử nước nhà từ giai đoạn nhà Trần trở đi. Cuốn sách nhằm mục đích sửa chữa lại những sai lầm trong sử cũ. Trong sách, nhiều ý kiến của Ngô Thời Sỹ khá xác đáng, thể hiện tinh thần dân tộc sâu sắc, được các nhà sử học đời sau, trong đó có Phan Huy Chú trích dẫn lại. Với các bạn yêu...

   150 p lirc 24/07/2016 213 4

 • Ebook Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam: Phần 1

  Với mong muốn hiểu được vấn đề định kiến tộc người từ phương diện lý thuyết đến thực tiễn, nhằm góp phần khám phá một khía cạnh trong mối quan hệ tộc người, cuốn sách "Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam" này trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả về vấn đề nói trên. Sách được...

   73 p lirc 27/02/2016 206 3

 • Ebook Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam" trình bày một số nội dung về hậu quả của định kiến như: Chính sách và hệ quả; định kiến tộc người và tiếp cận dịch vụ xã hội; tự định kiến và sự ngoài lề hoá văn hoá, bản sắc, nội lực tộc người. Ngoài ra trong phần này cũng...

   70 p lirc 27/02/2016 185 3

 • Ebook Những biến đổi về nền kinh tế - Văn hóa ở các tỉnh miền núi phía Bắc: Phần 1

  Ebook Những biến đổi về nền kinh tế - Văn hóa ở các tỉnh miền núi phía Bắc: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những biến đổi về nền kinh tế - Văn hóa ở các tỉnh miền núi phía Bắc" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cư dân và lao động, kinh tế - Xã hội truyền thống và những ảnh hưởng của nó. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   111 p lirc 27/02/2016 214 3

 • Ebook Những biến đổi về nền kinh tế - Văn hóa ở các tỉnh miền núi phía Bắc: Phần 2

  Ebook Những biến đổi về nền kinh tế - Văn hóa ở các tỉnh miền núi phía Bắc: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những biến đổi về nền kinh tế - Văn hóa ở các tỉnh miền núi phía Bắc", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phát triển kinh tế - xã hội miền núi, nhiệm vụ chiến lược và cấp bách của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p lirc 27/02/2016 199 3

 • Ebook Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển: Phần 2

  Ebook Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Lý luận kinh tế Việt Nam mười năm đổi mới và phát triển, sử học Việt Nam qua 10 năm đổi mới, khoa học nghiên cứu con người trong tiến trình đổi mới của đất nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   176 p lirc 27/02/2016 247 2

 • Ebook Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển: Phần 1

  Ebook Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển" giới thiệu tới người học các kiến thức: các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với khoa học xã hội và nhân văn trong 10 năm qua; khoa học xã hội và nhân văn trong 10 năm đổi mới;... Mời các bạn các bạn cùng tham khảo.

   209 p lirc 27/02/2016 250 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số