• Ebook Việt Nam ngoại giao sử cận đại: Phần 1

  Ebook Việt Nam ngoại giao sử cận đại: Phần 1

  Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử các mối bang giao giữa Việt Nam với các nước lân bang từ thời vua Gia Long tới khi là thuộc địa của Pháp; các hòa ước, các cuộc chiến tranh, các quan hệ ngoại giao thời kì thế kỷ 18-19. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

   64 p lirc 24/07/2016 153 4

 • Ebook Việt Nam ngoại giao sử cận đại: Phần 2

  Ebook Việt Nam ngoại giao sử cận đại: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách với các nội dung: Điện Thái Hòa, Tây tam tỉnh, Bắc Kỳ, Hòa ước năm Giáp Tuất, Bang giao, ngoại giao thất bại,... Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử các mối bang giao giữa Việt Nam với các nước lân bang từ thời vua Gia Long tới khi là thuộc địa của Pháp; các hòa ước, các cuộc chiến tranh, các quan hệ ngoại giao...

   87 p lirc 24/07/2016 182 3

 • Ebook Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004): Phần 1

  Ebook Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004): Phần 1

  "Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004)" là sự kế thừa kết quả của các cuốn Tổng mục lục và sách dẫn các luận văn đã công bố trên Tập san Văn Sử Địa và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-1973) được xuất bản vào năm 1976 và Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-1994) được xuất bản vào năm 1995. Ngoài ra bổ...

   190 p lirc 24/07/2016 174 7

 • Ebook Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004): Phần 2

  Ebook Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004): Phần 2

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, tra cứu danh tính của các tác giả cũng như danh mục các công trình đã được công bố trên Tạp chí trong vòng 50 năm qua nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, Viện Sử học và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử tổ chức biên soạn công trình Tổng mục lục 50 năm Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-2004). Mời...

   234 p lirc 24/07/2016 143 4

 • Ebook Việt Nam thời khai sinh: Phần 1

  Ebook Việt Nam thời khai sinh: Phần 1

  Nội dung cuốn sách gồm 9 chương, trình bày các nội dung: Những người sống đầu tiên trên đất Việt Nam, tiền sử Lạc Việt, lịch sử Lạc Việt, vấn đề nguồn gốc dân tộc Việt Nam, hành chính cổ Việt thời Bắc thuộc, Cổ Việt độc lập.

   198 p lirc 24/07/2016 165 3

 • Ebook Việt Nam thời khai sinh: Phần 2

  Ebook Việt Nam thời khai sinh: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách gồm các nội dung: Vấn đề nguồn gốc dân tộc Việt Nam, hành chính cổ Việt thời Bắc thuộc, Cổ Việt độc lập. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Sử, những ai yêu thích lịch sử Việt Nam.

   163 p lirc 24/07/2016 168 3

 • Ebook Hướng dẫn thực hành Địa lý phổ thông trung học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực hành Địa lý phổ thông trung học (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn thực hành Địa lý phổ thông trung học (Tập 1)" do NXB Đại học Quốc gia Hà nội ấn hành giới thiệu tới người học 10 bài tập thực hành nhận dạng và vẽ biểu đồ, nhận xét biểu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p lirc 27/04/2016 159 3

 • Ebook Hướng dẫn thực hành Địa lý phổ thông trung học (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực hành Địa lý phổ thông trung học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn thực hành Địa lý phổ thông trung học (Tập 1)", phần 2 giới thiệu tới người đọc 5 bài tập thực hành Địa lý theo bài học trong chương trình sách giáo khoa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p lirc 27/04/2016 169 3

 • Ebook Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học: Phần 1

  Ebook Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận về hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p lirc 27/04/2016 179 0

 • Ebook Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học: Phần 2

  Ebook Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các phương pháp xây dựng hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, thao tác sư phạm từ lý luận đến thực tiễn dạy học Lịch sử. Mời các bạn tham khảo.

   132 p lirc 27/04/2016 187 2

 • Ebook Kênh hình trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông (Tập 1: Lịch sử Việt Nam): Phần 1

  Ebook Kênh hình trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông (Tập 1: Lịch sử Việt Nam): Phần 1

  Cuốn sách "Kênh hình trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông (Tập 1: Lịch sử Việt Nam)" do PGS.TS Nguyễn Thị Côi chủ biên trình bày nội dung và phương pháp sử dụng kênh hình trong giảng dạy Lịch sử của giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách ngay sau đây.

   181 p lirc 27/04/2016 184 3

 • Ebook Kênh hình trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông (Tập 1: Lịch sử Việt Nam): Phần 2

  Ebook Kênh hình trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông (Tập 1: Lịch sử Việt Nam): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kênh hình trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông (Tập 1: Lịch sử Việt Nam)", phần 2 giới thiệu tới người đọc phương pháp sử dụng kênh hình trong giảng dạy Lịch sử phần: Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1945, từ 1945 đến 1975, công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa....

   167 p lirc 27/04/2016 195 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số