• Ebook Một số câu hỏi và bài tập Hóa hữu cơ (in lần thứ 3): Phần 1

  Ebook Một số câu hỏi và bài tập Hóa hữu cơ (in lần thứ 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Một số câu hỏi và bài tập Hóa hữu cơ" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấu trúc phân tử, hiệu ứng và tính chất, dẫn xuất halogen, hidrocacbon, ancol - Phenol - Amin, andehit - Xeton. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p lirc 27/04/2016 177 5

 • Ebook Một số câu hỏi và bài tập Hóa hữu cơ (in lần thứ 3): Phần 2

  Ebook Một số câu hỏi và bài tập Hóa hữu cơ (in lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách " Một số câu hỏi và bài tập Hóa hữu cơ", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Axit cacboxylic - Este, aminoaxit, gluxit, hợp chất dị vòng, bài tập tổng hợp, một số câu hỏi trắc nghiệm, đáp án các câu hỏi trắc nghiệm. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   204 p lirc 27/04/2016 148 4

 • Ebook Kỹ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Sự điện ly, nhóm nito, nhóm Cacbon; đại cương hóa học hữu cơ, hidrocacbon, andehit – axitcacboxylic; este – lipit, cacbohidrat, các hợp chất chứa nito, polime; đại cương kim loại, kiềm – kiềm thổ – nhôm, crom –...

   390 p lirc 24/03/2016 181 4

 • Ebook Kỹ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học" trình bày các nội dung: Những vấn đề lý thuyết Hóa học THPT tổng hợp; nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa học; halogen, oxi lưu huỳnh,tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   347 p lirc 24/03/2016 202 4

 • Ebook Hướng dẫn giải đề thi TSĐH Hóa vô cơ theo 16 chủ đề: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải đề thi TSĐH Hóa vô cơ theo 16 chủ đề: Phần 2

  Cuốn sách "Hướng dẫn giải đề thi TSĐH Hóa vô cơ theo 16 chủ đề: Phần 2" sẽ giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi khác nhau và hướng dẫn giải các bài tập trong đề thi tuyển sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p lirc 24/03/2016 195 3

 • Ebook Hướng dẫn giải đề thi TSĐH Hóa vô cơ theo 16 chủ đề: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải đề thi TSĐH Hóa vô cơ theo 16 chủ đề: Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn giải đề thi TSĐH Hóa vô cơ theo 16 chủ đề" do NXB ĐH Quốc gia TP.HCM ấn hành nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cập nhật, phương thức ra đề thi của các trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   150 p lirc 24/03/2016 173 3

 • Ebook Phân dạng và phương pháp giải đề thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng môn Hóa vô cơ: Phần 1

  Ebook Phân dạng và phương pháp giải đề thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng môn Hóa vô cơ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân dạng và phương pháp giải đề thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng môn Hóa vô cơ" cung cấp cho người đọc cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng môn Hóa vô cơ, các chủ đề chính trong các bài thi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p lirc 24/03/2016 188 3

 • Ebook Phân dạng và phương pháp giải đề thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng môn Hóa vô cơ: Phần 2

  Ebook Phân dạng và phương pháp giải đề thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng môn Hóa vô cơ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phân dạng và phương pháp giải đề thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng môn Hóa vô cơ", phần 2 giới thiệu các đề thi về các chủ đề nhóm nitơ, giải toán về muối nhôm phản ứng với dung dịch kiềm, giải toán về CO2 (hay SO2) phản ứng với dung dịch kiềm H2PO4 (hay P2O5) phản ứng với dung dịch kiềm,... Mời các bạn...

   125 p lirc 24/03/2016 169 4

 • Ebook Những viên kim cương trong hóa học (từ lý thuyết đến ứng dụng): Phần 1

  Ebook Những viên kim cương trong hóa học (từ lý thuyết đến ứng dụng): Phần 1

  Cuốn sách "Những viên kim cương trong hóa học (từ lý thuyết đến ứng dụng)" do TS. Cao Cự Giác biên soạn dưới dạng tổng hợp những vấn đề chọn lọc của hóa học phổ thông, khai thác dưới mọi góc độ từ lý thuyết đến ứng dụng, từ cơ bản đến nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   459 p lirc 24/03/2016 161 7

 • Ebook Những viên kim cương trong hóa học (từ lý thuyết đến ứng dụng): Phần 2

  Ebook Những viên kim cương trong hóa học (từ lý thuyết đến ứng dụng): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Những viên kim cương trong hóa học (từ lý thuyết đến ứng dụng)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các vấn đề: Kim loại chuyển tiếp, đại cương về hóa hữu cơ, hiđrocabon no, hiđrocabon không no, hiđrocabon thơm, nguồn hiđrocabon tự nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   478 p lirc 24/03/2016 189 7

 • Bài giảng môn Cơ sở lý thuyết hóa học - Chương 1: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học vào hoá học

  Bài giảng môn Cơ sở lý thuyết hóa học - Chương 1: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học vào hoá học

  Chương 1 "Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học vào hoá học" gồm có những nội dung sau đây: Một số khái niệm mở đầu, nguyên lý I áp dụng vào hóa học, nhiệt phản ứng hoá học, định luật Hess và các hệ quả, sự phụ thuộc hiệu ứng nhiệt vào nhiệt độ - Định luật Kirchhoff. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p lirc 26/02/2016 204 1

 • Bài giảng môn Cơ sở lý thuyết hóa học - Chương 3: Cân bằng hoá học

  Bài giảng môn Cơ sở lý thuyết hóa học - Chương 3: Cân bằng hoá học

  Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về cân bằng hóa học. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Phản ứng thuận nghịch và phản ứng 1 chiều, phương trình đẳng nhiệt Van’t Hoff, hằng số cân bằng K. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p lirc 26/02/2016 182 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số