Ebook Hướng dẫn giải đề thi TSĐH Hóa vô cơ theo 16 chủ đề: Phần 1

Cuốn sách "Hướng dẫn giải đề thi TSĐH Hóa vô cơ theo 16 chủ đề" do NXB ĐH Quốc gia TP.HCM ấn hành nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cập nhật, phương thức ra đề thi của các trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.