Tài liệu nổi bật
 • Ebook Triển khai toán rời rạc với Maple: Phần 1

  Ebook Triển khai toán rời rạc với Maple: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Triển khai toán rời rạc với Maple" cung cấp cho người đọc các nội dung: Những vấn đề cơ bản - Logic, tập hợp và hàm số; những vấn đề cơ bản về thuật toán, số nguyên và ma trận, lý luận toán học, phép đếm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   271 p lirc 23/08/2016 236 5

 • Ebook Triển khai toán rời rạc với Maple: Phần 2

  Ebook Triển khai toán rời rạc với Maple: Phần 2

  Nối tiếp nội dung cảu phần 1 cuốn sách "Triển khai toán rời rạc với Maple", phần 2 tình bày các nội dung từ chương 6 bao gồm: Các quan hệ, đồ thị, cây, đại số boole, lập mô hình tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   217 p lirc 23/08/2016 228 4

 • Ebook Đại số đồng đều: Phần 1 - Nguyễn Viết Đông, Trần Huyên

  Ebook Đại số đồng đều: Phần 1 - Nguyễn Viết Đông, Trần Huyên

  Phần 1 cuốn sách "Đại số đồng đều" giới thiệu tới người học các nội dung: Phạm trù môđun (môđun và đồng cấu, tổng trực tiếp và tích trực tiếp, dãy khớp, môđun tự do), các hàm tử Hom và Tenxơ (hàm tử Hom, môđun xạ ảnh, môđun nội xạ, các hàm tử Tenxơ). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p lirc 23/08/2016 157 6

 • Ebook Đại số đồng đều: Phần 2 - Nguyễn Viết Đông, Trần Huyên

  Ebook Đại số đồng đều: Phần 2 - Nguyễn Viết Đông, Trần Huyên

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Đại số đồng đều", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức: Đồng điều (phức và đồng điều, dãy đồng điều khớp, đồng điều kỳ dị), các hàm tử TORn và EXTn (phép giải, hàm tử xoán, hàm tử mở rộng). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p lirc 23/08/2016 147 4

 • Ebook Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12: Phần 1

  Ebook Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12" do Nguyễn Thị Hường biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng bao gồm: Tọa độ của Vectơ và của điểm, phương trình đường thẳng, góc và khoảng cách, đường tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p lirc 27/04/2016 174 5

 • Ebook Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12: Phần 2

  Ebook Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12", phần 2 giới thiệu phương pháp tọa độ trong không gian bao gồm: Tọa độ của Vectơ và của điểm, mặt phẳng, đường thẳng trong không gian Oxyz,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p lirc 27/04/2016 189 4

 • Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12" giới thiệu các kiến thức trọng tâm, bài tập trắc nghiệm và tự luận về khái niệm cơ sở dữ liệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access, cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   143 p lirc 27/04/2016 173 3

 • Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung: Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu, các dạng bài tập thực hành cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p lirc 27/04/2016 168 3

 • Ebook Thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao (Tập 2): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao (Tập 2)" các phương pháp thiết kế bài giảng về dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân, giới hạn, giới hạn của dãy số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p lirc 24/03/2016 187 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao (Tập 2): Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao (Tập 2)", phần 2 giới thiệu cách thiết kế bài giảng về giới hạn của hàm số và hàm số liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   232 p lirc 24/03/2016 158 1

 • Ebook Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn Toán: Phần 2

  Ebook Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn Toán: Phần 2

  (BQ) Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn Toán", phần 2 giới thiệu tới người đọc hướng dẫn giải, đáp số đề ôn luyện kiến thức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học - Cao đẳng, giới thiệu và hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh Đại học khối A và D năm 2009. Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p lirc 24/03/2016 150 3

 • Ebook Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn Toán: Phần 1

  Ebook Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn Toán: Phần 1

  (BQ) Cuốn sách "Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn Toán" được biên soạn nhằm giúp học sinh vừa ôn luyện kiến thức vừa làm quen với các dạng cấu trúc đề thi và cách làm bài trong quá trình chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi Đại học - Cao đẳng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   56 p lirc 24/03/2016 148 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số