Ebook Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12", phần 2 giới thiệu phương pháp tọa độ trong không gian bao gồm: Tọa độ của Vectơ và của điểm, mặt phẳng, đường thẳng trong không gian Oxyz,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.