Ebook Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Lý luận kinh tế Việt Nam mười năm đổi mới và phát triển, sử học Việt Nam qua 10 năm đổi mới, khoa học nghiên cứu con người trong tiến trình đổi mới của đất nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.