• Bài tập Kỹ thuật nhiệt 2

    Bài tập Kỹ thuật nhiệt 2

    Bài tập Kỹ thuật nhiệt 2 giới thiệu tới các bạn những bài tập liên quan tới kỹ thuật nhiệt. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về cách tính các thông số áp suất, nhiệt lượng cấp vào, công thay đổi thể tích và công kỹ thuật, sự thay đổi nội năng và một số nội dung khác. Mời các bạn tham...

     12 p lirc 25/06/2015 210 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số