• Văn học dịch ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

    Văn học dịch ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

     Văn học dịch ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX phản ánh một nghịch lý: sớm tiếp thu sự mới mẻ của phương Tây, đồng thời vẫn chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn học Trung Hoa. Dù sao, đây cũng là một bước đi đáng ghi nhận trong chặng đường hiện đại hoá của văn học dân tộc. Độc giả, qua những tác phẩm này, cũng sẽ làm quen...

     8 p lirc 30/05/2015 174 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số