• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 2 - Ngô Quý Nhâm

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 2 - Ngô Quý Nhâm

  Bài 2: Phân tích công việc và mô tả công việc. Nội dung chính trong bài gồm: Tầm quan trọng của phân tích công việc, thực đơn phân tích công việc, bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn thực hiện công việc, lựa chọn phương pháp thu thập thông tin, thiết kế công việc.

   30 p lirc 23/08/2016 248 2

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 1 - Ngô Quý Nhâm

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 1 - Ngô Quý Nhâm

  Bài 1 giới thiệu tổng quan về quản trị nhân sự. Bài này trình bày những nội dung chính sau: Mục tiêu của bộ phận quản trị nguồn nhân lực, vai trò của bộ phận quản trị nguồn nhân lực, các hoạt động quản trị nguồn nhân lực, phân định trách nhiệm quản trị nguồn nhân lực giữa bộ phận quản trị nguồn nhân lực và quản lý bộ phận, khung...

   22 p lirc 23/08/2016 243 3

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 3 - Ngô Quý Nhâm

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 3 - Ngô Quý Nhâm

  Bài 3: Lập kế hoạch nguồn nhân lực. Mục tiêu bài này nhằm trình bày tổng quan hoạch định nguồn nhân lực, quy trình hoạch định nguồn nhân lực, phân tích môi trường hoạch định nguồn nhân lực, hệ thống thông tin nhân sự, dự báo cung nhân lực hiện tại của doanh nghiệp.

   20 p lirc 23/08/2016 200 3

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 6 - Ngô Quý Nhâm

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 6 - Ngô Quý Nhâm

  Bài 6 - Quản trị và đánh giá thành tích của nhân viên. Bài này giúp cho người học hiểu rõ cấu trúc của hệ thống quản trị thành tích, hiểu rõ mục đích của hệ thống quản trị thành tích, nhận biết thế nào là một hệ thống quản trị thành tích hiệu quả, có khả năng thiết kế một bản đánh giá thành tích, biết cách gắn kết kết quả đánh giá...

   26 p lirc 23/08/2016 215 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 4 - Ngô Quý Nhâm

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 4 - Ngô Quý Nhâm

  Bài 4 - Tuyển dụng nhân sự thuộc bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về khái quát về tuyển dụng, mô hình tuyển dụng, nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng, tiêu chuẩn tuyển dụng, phương pháp/công cụ tuyển chọn.

   20 p lirc 23/08/2016 222 3

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 5 - Ngô Quý Nhâm

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 5 - Ngô Quý Nhâm

  Bài 5 - Đào tạo và phát triển nhân viên. Nội dung bài này trình bày về các hoạt động của quản trị nguồn nhân lực và lợi thế cạnh tranh, sự khác nhau giữa đào tạo và phát triển, các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

   27 p lirc 23/08/2016 181 2

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 7 - Ngô Quý Nhâm

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 7 - Ngô Quý Nhâm

  Bài 7 giới thiệu về hệ thống đãi ngộ. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm: Hệ thống đãi ngộ (lương thưởng), mục đích và yêu cầu của hệ thống lương, chiến lược đãi ngộ và thiết lập hệ thống lương trong tổ chức.

   17 p lirc 23/08/2016 230 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 8 - Ngô Quý Nhâm

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 8 - Ngô Quý Nhâm

  Chương 8 - Chính sách đãi ngộ. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung chính như: Thuyết kỳ vọng, chính sách tăng lương dựa trên thành tích, chính sách trả thưởng theo kết quả công việc, chính sách thưởng theo nhóm, chính sách thưởng toàn công ty.

   11 p lirc 23/08/2016 182 1

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 3: Biểu đồ sản xuất và hệ thống sản xuất

  Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 3: Biểu đồ sản xuất và hệ thống sản xuất

  Chương 3 sẽ giới thiệu các công cụ giúp người kỹ sư xây dựng những phương pháp sản xuất từ các ý tưởng thiết kế trên lý thuyết. Chương này gồm ba phần: Phần 1 sẽ giới thiệu biểu đồ sản xuất. Những biểu đồ sản xuất này là xương sống trong việc lập kế hoạch sản xuất và cải thiện hoạt động sản xuất. Tiếp theo, các hệ thống sản...

   39 p lirc 23/08/2016 213 1

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 2: Các phương pháp gia công cơ khí

  Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 2: Các phương pháp gia công cơ khí

  Trong chương này, nhiều phương pháp sản xuất khác nhau sẽ được giới thiệu, mục đích ở đây là giúp người học làm quen với những phương pháp gia công và điều kiện áp dụng của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p lirc 23/08/2016 200 1

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 1: Tổng quan về môn học

  Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 1: Tổng quan về môn học

  Môn học Thiết kế hệ thống sản xuất có đối tượng quan tâm là những công ty sản xuất công nghiệp, trong đó có cả những công ty xử lý công nghiệp như hóa chất, nhựa, dầu khí, v.v… Chương này sẽ giới thiệu đến người đọc năm chức năng cơ bản của mọi dạng hệ thống sản xuất, đó là: gia công xử lý, lắp ráp, dự trữ nguyên vật liệu,...

   16 p lirc 23/08/2016 196 1

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 4: Những yêu cầu trong lựa chọn thiết bị và nhân công

  Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 4: Những yêu cầu trong lựa chọn thiết bị và nhân công

  Việc lựa chọn thiết bị và nhân công đòi hỏi phải có một đánh giá cẩn thận về những cái chúng ta cần và những cái chúng ta đã có sẵn. Chương này mô tả các bước có tính hệ thống để xác định các yêu cầu trong việc lựa chọn thiết bị và nhân công. Có ba chủ đề chính, đó là : lựa chọn thiết bị, lựa chọn nhân công, và nhóm máy công cụ.

   31 p lirc 23/08/2016 203 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số