• Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 1

  Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách gồm các chương: Chương 1 - Lý luận cơ bản về dịch vụ, chương 2 - Bản chất kinh tế - xã hội của dịch vụ công cộng và việc tổ chức cung ứng, chương 3 - Những chế định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh tế dịch vụ, chương 4 - Khái quát về sự phát triển kinh tế dịch vụ ở Việt Nam.

   166 p lirc 07/12/2015 225 4

 • Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 2

  Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách gồm các chương: Chương 5 - Kinh tế dịch vụ ở một số quốc gia và xu hướng phát triển, chương 6 - Quan hệ quốc tế Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ, chương 7 - Tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ.

   109 p lirc 07/12/2015 238 4

 • Ebook Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp: Phần 1

  Ebook Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp" cung cấp cho người đọc một số kiến thức về "Dịch vụ công và việc tổ chức cung ứng" bao gồm: Dịch vụ công và phân loại dịch vụ công, vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ công,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p lirc 07/12/2015 251 4

 • Ebook Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp: Phần 2

  Ebook Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tình hình cung ứng và chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước ở nước ta, hoàn thiện quản lý nhà nước đối với việc chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài...

   134 p lirc 07/12/2015 277 5

 • Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát về thiết chế chính trị - Xã hội nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á, về khu vực Đông Á. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p lirc 07/12/2015 216 3

 • Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tìm hiểu con đường phát triển nông thôn - nông nghiệp Nhật Bản, kết cấu nông thôn ở Đài Loan, về khu vực Đông - Nam Á, mấy nhận xét thay lời kết. Mời các bạn...

   131 p lirc 07/12/2015 181 3

 • Ebook Vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường: Phần 1

  Ebook Vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường: Phần 1

  Cuốn sách "Vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường" giới thiệu tới người đọc các bài nghiên cứu của các nhà nghiên cứu kinh tế nổi tiếng nói về vấn đề nhà nước và thị trường ở các nền kinh tế chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   83 p lirc 07/12/2015 235 2

 • Ebook Vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường: Phần 2

  Ebook Vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: vai trò của nhà nước trong sự hình thành và điều tiết kinh tế thị trường, các chức năng của nhà nước trong kinh tế thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p lirc 07/12/2015 211 2

 • Giáo trình Quản lý Nhà nước về kinh tế (giáo trình sau đại học): Phần 2

  Giáo trình Quản lý Nhà nước về kinh tế (giáo trình sau đại học): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý Nhà nước về kinh tế (giáo trình sau đại học)", phần 2 trình bày các nội dung: Các chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế theo giai đoạn tác động, các chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế theo phương hướng tác động, quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu,... Mời các...

   195 p lirc 22/11/2015 247 1

 • Ebook Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công (sách chuyên khảo): Phần 1

  Ebook Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công (sách chuyên khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách chuyên khảo "Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công" cung cấp cho người đọc các nội dung: Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công, quản lý nhà nước đối với việc cung ứng dịch vụ công của một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p lirc 22/11/2015 258 6

 • Ebook Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công (sách chuyên khảo): Phần 2

  Ebook Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công (sách chuyên khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công", phần 2 trình bày các nội dung: Thực trạng quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công ở Việt nam giai đoạn vừa qua, một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công ở Việt nam trong giai đoạn 2007-2020.

   169 p lirc 22/11/2015 310 6

 • Ebook Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam (sách tham khảo): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam (sách tham khảo): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Cuốn sách "Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam (sách tham khảo)" đã tập trung phân tích và giải thích các nguyên nhân phát sinh tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất đai; các hình thức hiện có của loại tham nhũng này. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   40 p lirc 12/10/2015 210 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số