• Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 – ThS. Đồng Thị Hồng (chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 – ThS. Đồng Thị Hồng (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp (dùng chi trình độ cao đẳng nghề)", phần 2 trình bày các nội dung: Kế toán tài chính, đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp, dự cáo các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p lirc 25/06/2015 109 7

 • Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Phần 1 của giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính" trình bày những vấn đề lý luận cơ sở của phân tích báo cáo tài chính, đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích tài chính, đánh giá khái quát tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p lirc 25/06/2015 109 8

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 – ThS. Đồng Thị Hồng (chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 – ThS. Đồng Thị Hồng (chủ biên)

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp (dùng chi trình độ cao đẳng nghề)" trình bày nội dung của 5 chương đầu của cuốn sách bao gồm: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, vốn cố định trong doanh nghiệp, vốn lưu động trong doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận của doanh...

   125 p lirc 25/06/2015 81 4

 • Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính", phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp, phân tích hiệu quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   220 p lirc 25/06/2015 102 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số