• Ebook Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công (sách chuyên khảo): Phần 2

  Ebook Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công (sách chuyên khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công", phần 2 trình bày các nội dung: Thực trạng quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công ở Việt nam giai đoạn vừa qua, một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công ở Việt nam trong giai đoạn 2007-2020.

   169 p lirc 22/11/2015 183 4

 • Ebook Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp: Phần 2

  Ebook Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tình hình cung ứng và chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước ở nước ta, hoàn thiện quản lý nhà nước đối với việc chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài...

   134 p lirc 07/12/2015 150 3

 • Ebook Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp: Phần 1

  Ebook Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp" cung cấp cho người đọc một số kiến thức về "Dịch vụ công và việc tổ chức cung ứng" bao gồm: Dịch vụ công và phân loại dịch vụ công, vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ công,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p lirc 07/12/2015 135 3

 • Ebook Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công (sách chuyên khảo): Phần 1

  Ebook Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công (sách chuyên khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách chuyên khảo "Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công" cung cấp cho người đọc các nội dung: Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công, quản lý nhà nước đối với việc cung ứng dịch vụ công của một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p lirc 22/11/2015 133 4

 • Ôn thi Quản lý Nhà nước về kinh tế

  Ôn thi Quản lý Nhà nước về kinh tế

  Tài liệu Ôn thi Quản lý Nhà nước về kinh tế được biên soạn nhằm củng cố cho các bạn những kiến thức về những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam; sự cần thiết khách quan của quản lý Nhà nước đối với nền kinh tế; các chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước; những nội dung chủ yếu của quản lý...

   74 p lirc 25/06/2015 127 2

 • Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 2

  Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách gồm các chương: Chương 5 - Kinh tế dịch vụ ở một số quốc gia và xu hướng phát triển, chương 6 - Quan hệ quốc tế Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ, chương 7 - Tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ.

   109 p lirc 07/12/2015 123 4

 • Giáo trình Quản lý Nhà nước về kinh tế (giáo trình sau đại học): Phần 2

  Giáo trình Quản lý Nhà nước về kinh tế (giáo trình sau đại học): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý Nhà nước về kinh tế (giáo trình sau đại học)", phần 2 trình bày các nội dung: Các chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế theo giai đoạn tác động, các chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế theo phương hướng tác động, quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu,... Mời các...

   195 p lirc 22/11/2015 122 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 10 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 10 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 10: Tìm hiểu về Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ" trình bày các nội dung: Giới thiệu về Ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ quốc gia, thuật ngữ tiếng Anh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p lirc 25/06/2015 117 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 – Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 8: Tín dụng và lãi suất" trình bày các kiến thức về chức năng và vai trò của tín dụng, các hình thức tín dụng bao gồm: Tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại, tín dụng nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p lirc 25/06/2015 115 1

 • Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Phần 1 của giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính" trình bày những vấn đề lý luận cơ sở của phân tích báo cáo tài chính, đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích tài chính, đánh giá khái quát tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p lirc 25/06/2015 109 8

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 – ThS. Đồng Thị Hồng (chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 – ThS. Đồng Thị Hồng (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp (dùng chi trình độ cao đẳng nghề)", phần 2 trình bày các nội dung: Kế toán tài chính, đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp, dự cáo các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p lirc 25/06/2015 109 7

 • Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 1

  Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách gồm các chương: Chương 1 - Lý luận cơ bản về dịch vụ, chương 2 - Bản chất kinh tế - xã hội của dịch vụ công cộng và việc tổ chức cung ứng, chương 3 - Những chế định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh tế dịch vụ, chương 4 - Khái quát về sự phát triển kinh tế dịch vụ ở Việt Nam.

   166 p lirc 07/12/2015 106 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số