• Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay mua xe ô tô tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương, chi nhánh Techcombank Tân Sơn Nhất

  Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay mua xe ô tô tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương, chi nhánh Techcombank Tân Sơn Nhất

  Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, khóa luận tốt nghiệp "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay mua xe ô tô tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương, chi nhánh Techcombank Tân Sơn Nhất" trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng và tín dụng ngân hàng thương mại, giới thiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương, chi nhánh...

   69 p lirc 28/06/2016 203 1

 • Luận văn tốt nghiệp: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

  Luận văn tốt nghiệp: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

  Đề tài gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương I - Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại, chương II - Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Chi nhánh Hải Phòng, chương III - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công...

   94 p lirc 28/06/2016 183 2

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 2 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 2 - Học viện Ngân hàng

  Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về phân tích tích dụng. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Mục đích phân tích tín dụng, cơ sở phân tích tín dụng, phương pháp phân tích tín dụng, nội dung phân tích tín dụng, phân tích tín dụng theo phương pháp hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p lirc 26/02/2016 199 2

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 3 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 3 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1 - Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về bảo đảm tín dụng. Chương này trình bày các nội dung cụ thể như: Khái niệm và mục đích của bảo đảm tín dụng, hình thức bảo đảm tín dụng, quy trình bảo đảm tín dụng. Mời bạn tham khảo.

   23 p lirc 26/02/2016 214 1

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 1 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 1 - Học viện Ngân hàng

  Chương 1 của bài giảng Tín dụng ngân hàng trình bày những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng. Nội dung chính trong chương này sẽ khái quát về hoạt động tín dụng và giới thiệu về quy trình tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   21 p lirc 26/02/2016 195 1

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 4 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 4 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1 - Chương 4 cung cấp đến người học một số kiên thức cơ bản về nghiệp vụ cho vay tiêu dùng. Chương này sẽ giúp người học nắm bắt được các loại cho vay tiêu dùng chủ yếu và kỹ thuật nghiệp vụ cho vay tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p lirc 26/02/2016 200 1

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 5 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 5 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1 - Chương 5 trình bày về nghiệp vụ cho vay hộ gia đình. Thông qua chương này người học sẽ biết được cho vay hộ gia đình là như thế nào, biết phân loại cho vay hộ gia đình và nắm bắt được quy trình cho vay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   12 p lirc 26/02/2016 157 2

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố giá

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố giá

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố giá giúp người học hiểu rõ khái niệm về giá và các yếu tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm – dịch vụ tài chính ngân hàng, nắm về quy trình định giá sản phẩm – dịch vụ tài chính ngân hàng, xây dựng các chiến lược định giá sản phẩm – dịch vụ tài chính ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   15 p lirc 26/02/2016 197 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố kênh phân phối

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố kênh phân phối

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố kênh phân phối gồm có những mục tiêu sau: Hiểu rõ khái niệm về kênh phân phối, nắm rõ kênh phân phối truyền thống và kênh phân phối hiện đại trong ngân hàng, xây dựng các chiến lược phát triển kênh phân phối trong ngân hàng. Mời tham khảo.

   43 p lirc 26/02/2016 192 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Tổng quan về hoạt động tài chính – ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Tổng quan về hoạt động tài chính – ngân hàng

  Bài giảng này giới thiệu tổng quan về hoạt động tài chính – ngân hàng. Mục tiêu của bài giảng này nhằm khái quát về thị trường tài chính và các định chế trung gian tài chính, giúp sinh viên hiểu rõ về các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại, nghiệp vụ của công ty bảo hiểm, nghiệp vụ của quỹ đầu tư.

   21 p lirc 26/02/2016 175 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chiến lược marketing ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chiến lược marketing ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chiến lược marketing ngân hàng giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm và lý do của phân khúc thị trường, có cơ sở để lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường, biết định ra các chiến lược marketing ngân hàng tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p lirc 26/02/2016 195 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Marketing dịch vụ và chiến lược marketing

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Marketing dịch vụ và chiến lược marketing

  Chương này giúp người học hiểu về dịch vụ và các đặc điểm mang tính khác biệt của dịch vụ, nắm rõ về marketing dịch vụ, Khái quát quá trình hình thành chiến lược marketing và tính ứng dụng của marketing hỗn hợp (7Ps) trong lĩnh vực dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p lirc 26/02/2016 210 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số