Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trí thức tại Công ty Dược phẩm Phương Nam thành phố Cần Thơ

Mục đích của đề tài luận văn là phân tích tình hình nguồn nhân lực trí thức tại Công ty dược phẩm Phương Nam, dựa trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp khắc phục khó khăn và đẩy mạnh việc quản lý tốt nguồn nhân lực trí thức. Mời các bạn tham khảo.