Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản miền Nam – South Vina

Đề tài đã phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực của công ty, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn lực tại công ty South Vina. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.