Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 9 - Lê Quang Lợi

Bài 9 cung cấp kiến thức về Server Object. Các điểm chính trong bài gồm: Quản lý trạng thái (State Management), application, application (file Global.ASCX), session, cookies, ViewState. Mời các bạn cùng tham khảo.