• Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 1 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 1 - Lê Quang Lợi

  Bài 01: Giới thiệu về môn học. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Tài liệu môn học, phương pháp nghiên cứu môn học, thi và kiểm tra, các module môn học, công nghệ website. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p lirc 23/08/2016 187 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 2 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 2 - Lê Quang Lợi

  Bài 2 cung cấp những kiến thức về thiết kế web với HTML. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu HTML, tài liệu HTML (Cú pháp HTML), quy định HTML, thẻ HTML, thẻ nhập dữ liệu. Mời các bạn tham khảo.

   17 p lirc 23/08/2016 178 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 4 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 4 - Lê Quang Lợi

  Bài 4 trang bị cho người học những hiểu biết về Client Script (javascript). Nội dung chính trong bài này gồm: Giới thiệu về Javascript (Client Script), một số hàm thông dụng, cú pháp javscript, sử dụng Javascript trong HTML, sự kiện trong HTML, mô hình DOM.

   12 p lirc 23/08/2016 207 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 3 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 3 - Lê Quang Lợi

  Bài 3 cung cấp các kiến thức về Thiết kế web với CSS. Những nọi dung chính và cơ bản trong chương này gồm có: Giới thiệu về CSS, cú pháp CSS, áp dụng CSS, một số thuộc tính thông dụng, một số ví dụ. Mời các bạn tham khảo.

   14 p lirc 23/08/2016 237 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 5 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 5 - Lê Quang Lợi

  Bài 5 - Làm việc với jQuery. Các nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm: jQuery (Write less done more), cơ bản về cú pháp, thư viện mã nguồn với jQuery, hiệu ứng website với jQuery. Mời các bạn tham khảo.

   11 p lirc 23/08/2016 213 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 7 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 7 - Lê Quang Lợi

  Bài 7 - Ứng dụng ASP.NET. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu về ASP.NET, mô hình phát triển trong ASP.NET, webpage trong ASP.NET, cú pháp ASP.NET, đối tượng trong ASP.NET. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p lirc 23/08/2016 202 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 6 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 6 - Lê Quang Lợi

  Bài 6 cung cấp những kiến thức cơ bản về thiết kế giao diện WEB. Trong bài này người học sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung chính như: Một số chú ý xây dựng ứng dụng web, thiết kế giao diện trang web, lập trình phía máy khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p lirc 23/08/2016 287 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 8 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 8 - Lê Quang Lợi

  Bài 8 - Làm việc với Controls. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Khái quát về Controls (Server Controls), cú pháp Controls, phân loại, đối tượng Controls, tương tác với Control. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p lirc 23/08/2016 205 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 9 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 9 - Lê Quang Lợi

  Bài 9 cung cấp kiến thức về Server Object. Các điểm chính trong bài gồm: Quản lý trạng thái (State Management), application, application (file Global.ASCX), session, cookies, ViewState. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p lirc 23/08/2016 190 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 10 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 10 - Lê Quang Lợi

  Bài 10 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Data Access. Các nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Data Control, Data Binding, SqlDataSource, Data pager. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p lirc 23/08/2016 181 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 11 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 11 - Lê Quang Lợi

  Bài 11 tiếp tục trình bày những kiến thức về Data Access. Trong chương này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu những nội dung như: Kiến trúc ADO.NET, tương tác CSDL, dùng Stored Procedure, paging trong ASP.NET,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p lirc 23/08/2016 220 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 12 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 12 - Lê Quang Lợi

  Bài 12 - Masterpage và UserControls. Các nội dung cơ bản được trình bày trong trang này gồm có: MasterPage, trang Master Page, Page kết thừa từ Masterpage, UserControls, tạo UserControls, custom control. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p lirc 23/08/2016 186 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số