Giáo trình Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật bậc tiểu học: Phần 2

Tiếp theo nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình "Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật bậc tiểu học" gồm các nội dung như sau: Tiểu mô đun 4 trình bày về giáo dục hòa nhập trẻ chậm phát triển trí tuệ, tiểu mô đun 5 trình bày về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.