Giáo trình Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật bậc tiểu học: Phần 1

Giáo trình "Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật bậc tiểu học" giúp giáo viên nắm được khái niệm về trẻ khuyết tật và các loại tật; vận dụng được các phương pháp, kĩ năng đặc thù vào dạy học sinh khuyết tật. Giáo trình gồm 5 tiểu mô đun. Trong phần 1 này trình bày 3 tiểu mô đun đầu tiên. Mời bạn đọc tham khảo.