Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 – Nguyễn Văn Vũ An

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 7: Tìm hiểu về lạm phát và các biện pháp kiềm chế lạm phát" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về lạm phát, hậu quả và nguyên nhân lạm phát, những biện pháp kiềm chế lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.