Tài liệu nổi bật
 • Bài giảng Kỹ thuật thi công II: Phần 3 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công II: Phần 3 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công II - Phần 3: Thi công BTCT Dự ứng lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, phân loại kết cấu bê tông ứng suất trước (Ưu điểm của hệ dầm sàn BTUST, một số công trình dùng hệ dầm sàn ƯST, hiệu quả kỹ thuật,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p lirc 27/04/2016 175 5

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công II: Phần 4 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công II: Phần 4 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công II - Phần 4: Thi công KCXD bằng tấm 3D" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về tấm xây dựng 3D, giá trị sử dụng của công nghệ tấm 3D, đặc trưng kỹ thuật tấm 3D, thi công KVXD tấm 3D. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p lirc 27/04/2016 176 3

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công II: Phần 2 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công II: Phần 2 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công II - Phần 2: Lắp ghép giàn không gian nhịp lớn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, thi công giàn không gian nhịp lớn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p lirc 27/04/2016 194 4

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công II: Phần 1 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công II: Phần 1 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công II - Phần 2: Thi công tầng hầm Nhà cao tầng" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số giải pháp chống đỡ tường chắn khi thi công theo phương pháp từ dưới lên, thi công tầng hầm theo phương pháp từ trên xuống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p lirc 27/04/2016 204 4

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công 2: Phần 3 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công 2: Phần 3 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công 1 - Phần 3: Thi công lắp ghép nhà công nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về công tác lắp ghép, các thiết bị dùng trong lắp ghép, cần trục dùng trong lắp ghép, công tác chuẩn bị phục vụ lắp ghép, lắp ghép kết cấu bê tông cốt thép,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   151 p lirc 27/04/2016 180 4

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công 1: Phần 1 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công 1: Phần 1 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công 1 - Phần 1: Thi công phần ngầm" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa về thi công, các dạng công trình và công tác đất, xếp hạng cấp đất, những tính chất của đất ảnh hưởng tới thi công, công tác chuẩn bị thi công đất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   304 p lirc 27/04/2016 199 3

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công 1: Phần 2 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công 1: Phần 2 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công 1 - Phần 2: Thi công bằng bê tông và bê tông cốt thép toàn khối" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những khái niệm chung về bê tông và bê tông cốt thép, công tác ván khuôn, công tác cốt thép,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   264 p lirc 27/04/2016 184 2

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công 2: Phần 4 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công 2: Phần 4 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công 1 - Phần 4: Công tác xây - Tô - hoàn thiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Công tác gạch đá, tổ chức công tác xây tường, công tác hoàn thiện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p lirc 27/04/2016 183 3

 • Bài giảng Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng - ThS. Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng - ThS. Nguyễn Hồng Thanh

  Những nội dung chính trong bài giảng này gồm: Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu; các hình thức lựa chọn nhà thầu; lập, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu; tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; đàm phán và phê duyệt kết quả đấu thầu; ký kết hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung...

   44 p lirc 27/04/2016 165 5

 • Bài giảng Hợp đồng trong hoạt động xây dựng - ThS. Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Hợp đồng trong hoạt động xây dựng - ThS. Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Hợp đồng trong hoạt động xây dựng gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về hợp đồng, các loại hợp đồng xây dựng, nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng, quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng, thanh toán hợp đồng xây dựng, quyết toán và thanh lý hợp đồng, điều kiện hợp đồng theo FIDIC.

   62 p lirc 27/04/2016 158 4

 • Bài giảng Tổng quan về quản lý dự án và giám sát thi công - Th.S. Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Tổng quan về quản lý dự án và giám sát thi công - Th.S. Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Tổng quan về quản lý dự án và giám sát thi công cung cấp những nội dung chính sau: Khái niệm về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; phân loại dự án, hình thức quản lý dự án; điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng; văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án và giám sát thi công; trình tự quản lý dự án đầu tư xây...

   90 p lirc 27/04/2016 173 4

 • Bài giảng Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - ThS. Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - ThS. Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu gồm có những nội dung chính sau: Một số khái niệm trong đấu thầu; đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà thầu tư vấn; hướng dẫn xử lý một số tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p lirc 27/04/2016 182 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số