• Bài giảng Vật liệu học: Chương 3 - Nguyễn Thanh Điểu

  Bài giảng Vật liệu học: Chương 3 - Nguyễn Thanh Điểu

  Bài giảng "Vật liệu học - Chương 3: Nhiệt luyện thép" do Nguyễn Thanh Điểu biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về nhiệt luyện thép, các phương pháp nhiệt luyện cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p lirc 27/04/2016 134 2

 • Bài giảng Vật liệu học: Chương 4 - Nguyễn Thanh Điểu

  Bài giảng Vật liệu học: Chương 4 - Nguyễn Thanh Điểu

  Bài giảng "Vật liệu học - Chương 4: Thép" do Nguyễn Thanh Điểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Sản xuất thép, khái niệm về thép cacbon và thép hợp kim, thép xây dựng, thép chế tạo, thép dụng cụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p lirc 27/04/2016 87 3

 • Bài giảng Vật liệu học: Tuần 2 - Nguyễn Thanh Điểu

  Bài giảng Vật liệu học: Tuần 2 - Nguyễn Thanh Điểu

  Bài giảng "Vật liệu học - Tuần 2" trình bày các nội dung chương 2 - Lý thuyết chung về vật liệu kim loại bao gồm: Quá trình kết tinh của kim loại, khái quát về hợp kim, các pha cơ bản trong hợp kim, dung dịch rắn pha xen kẽ, pha điện tử; cấu trúc pha và tổ chức tế vi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p lirc 27/04/2016 91 3

 • Bài giảng Vật liệu học: Chương 4 - Nguyễn Thanh Điểu (tt)

  Bài giảng Vật liệu học: Chương 4 - Nguyễn Thanh Điểu (tt)

  Bài giảng "Vật liệu học - Chương 4: Gang" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm chung, các đặc tính cơ bản của gang, gang trắng, gang xám, gang cầu, gang dẻo, gang hợp kim,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p lirc 27/04/2016 105 2

 • Bài giảng Vật liệu học: Tuần 1 - Nguyễn Thanh Điểu

  Bài giảng Vật liệu học: Tuần 1 - Nguyễn Thanh Điểu

  Bài giảng "Vật liệu học - Tuần 1" cung cấp cho người đọc các kiến thức "chương 1 - Giới thiệu về vật liệu cơ khí" bao gồm: Khái niệm về vật liệu, cấu tạo mạng tinh thể của kim loại nguyên chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p lirc 27/04/2016 95 3

 • Bài giảng Vật liệu học: Chương 5 - Nguyễn Thanh Điểu (tt)

  Bài giảng Vật liệu học: Chương 5 - Nguyễn Thanh Điểu (tt)

  Bài giảng "Vật liệu học - Chương 5: Kim loại và hợp kim màu thông dụng" trình bày các nội dung: Nhôm và hợp kim nhôm, đồng và hợp kim đồng, thiếc, chì, kẽm, hợp kim ổ trượt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p lirc 27/04/2016 97 2

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 7 - ThS. Ngô Văn Cường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 7 - ThS. Ngô Văn Cường

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 7: Thanh chịu xoắn thuần túy" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, ứng suất trên mặt cắt ngang, biến dạng của thanh tròn chịu xoắn, điều kiện bền, điều kiện cứng, thế năng biến dạng đàn hồi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p lirc 27/04/2016 112 3

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 3 - ThS. Ngô Văn Cường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 3 - ThS. Ngô Văn Cường

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 3: Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm" trình bày các nội dung: Định nghĩa - nội lực, ứng suất pháp trên mặt cắt ngang, biến dạng - Hệ số Poisson, đặc trưng cơ học của vật liệu, thế năng biến dạng đàn hồi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p lirc 27/04/2016 97 3

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 4 - ThS. Ngô Văn Cường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 4 - ThS. Ngô Văn Cường

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 4: Trạng thái ứng suất" do ThS. Ngô Văn Cường biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về trạng thái ứng suất tại một điểm, trạng thái ứng suất phẳng, vòng tròn Mohr ứng suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p lirc 27/04/2016 80 3

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 8 - ThS. Ngô Văn Cường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 8 - ThS. Ngô Văn Cường

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 8: Thanh chịu lực phức tạp" trình bày một số kiến thức: Khái niệm chung, uốn xiên, uốn - kéo (nén) đồng thời, uốn - xoắn đồng thời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p lirc 27/04/2016 97 2

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Uốn phẳng thanh thẳng - ThS. Ngô Văn Cường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Uốn phẳng thanh thẳng - ThS. Ngô Văn Cường

  Bài giảng "Sức bền vật liệu: Uốn phẳng thanh thẳng" do ThS. Ngô Văn Cường biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Chuyển vị của dầm chịu uốn, phương pháp hàm gián đoạn, phương pháp tải trọng giả tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p lirc 27/04/2016 96 3

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 1 - ThS. Ngô Văn Cường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 1 - ThS. Ngô Văn Cường

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu của môn học; phân loại vật thể nghiên cứu theo hình dạng; ngoại lực - Phản lực và liên kết;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p lirc 27/04/2016 87 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số