Tài liệu nổi bật
  • Bài giảng môn Địa chất lịch sử - GV. Hoàng Thị Kiều Oanh

    Bài giảng môn Địa chất lịch sử - GV. Hoàng Thị Kiều Oanh

    Bài giảng môn Địa chất lịch sử do GV. Hoàng Thị Kiều Oanh biên soạn nhằm giúp các bạn biết được tổng quan về địa chất lịch sử; các khái niệm liên quan đến địa chất lịch sử; lịch sử phát triển vỏ trái đất. Với các bạn chuyên ngành Địa lý thì đây là tài liệu hữu ích.

     87 p lirc 24/04/2015 201 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số