Ebook Tự học tiếng Pháp Tập 2: Phần 2 - Trần sĩ Lang, Hoàng Lê Chính

Ebook Tự học tiếng Pháp Tập 2 chú ý nhiều đến vấn đề đàm thoại cùng cách sử dụng các loại từ, đặc biệt là các verbe và các pronom. Sách gồm 2 phần. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 2 ebook sau đây.