Ebook Tiếp cận hệ sinh thái đối với sức khoẻ (Ecohealth) - Lý thuyết và áp dụng trong nghiên cứu sức khỏe môi trường tại Việt Nam: Phần 1 - TS. Nguyễn Việt Hùng, TS. Trần Thị Tuyết Hạnh

Cuốn sách Tiếp cận hệ sinh thái đối với sức khoẻ (Ecohealth) - Lý thuyết và áp dụng trong nghiên cứu sức khỏe môi trường tại Việt Nam được biên soạn với mục đích giới thiệu tới bạn đọc cách tiếp cận Ecohealth, 6 nguyên tắc cơ bản và ứng dụng của cách tiếp cận này trong thực tế cũng như thảo luận một số khó khăn thách thức trong việc áp dụng cách tiếp cận Ecohealth trong khu vực Đông Nam Á và tại Việt Nam. Phần 1 của cuốn sách sẽ giới thiệu tới các bạn các khái niệm chung về Ecohealth và các nguyên lý chính của cách tiếp cận này. Các bài tiếp theo của cuốn sách sẽ trình bày chi tiết ứng dụng của từng nguyên lý của cách tiếp cận Ecohealth. Mời các bạn cùng tham khảo.