Ebook Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu Tập 3: Phần 2 - Trần Việt Thanh

Ebook Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu Tập 3: Phần 2 gồm bài học 32 đến bài học 37. Hi vọng cuốn sách sẽ giúp ích nhiều trong việc học tiếng Nhật cũng như việc học cách viết chữ Hán của bạn đọc.