Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 2): Phần 1 – ĐH Thủy Lợi

Cuốn sách "Thi công các công trình thủy lợi (Tập 2)" nêu lên các phương pháp, kỹ thuật thi công và biện pháp tổ chức thi công các công trình thủy lợi. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Công trình bê tông và bê tông cốt thép (gia công cốt liệu, công tác ván khuôn, công tác cốt thép, sản xuất bê tông, vận chuyển vữa bê tông, đổ - sàn – đầm – dưỡng bê tông,...), kế hoạch tổ chức thi công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.