Ebook Cơ sở lí thuyết Hóa học - Phần bài tập - PGS.TS. Lê Mậu Quyền

Ebook "Cơ sở lí thuyết Hóa học - Phần bài tập" được chia thành 12 chương. Đầu mỗi chương là phần tóm tắt lí thuyết. Nó được viết dưới dạng trả lời các câu hỏi ở cuối chương. Cuối mỗi chương là các đầu đề câu hỏi và bài tập. Cuối cuốn sách là phần giải các bài tập ở trên. Các chương được sắp xếp theo trình từ các chương ở 2 cuốn "Cơ sở lí thuyết Hóa học - Phần 1: Cấu tạo chất" do PGS. Nguyễn Đình Chi viết và "Cơ sở lí thuyết Hóa học: Phần 2: Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học" do PGS. Nguyễn Hạnh viết.