Ebook Bệnh đường ruột của trẻ em: Phần 1 - ThS. Nguyễn Xuân Quý, ThS. Lam Giang

Cuốn sách Bệnh đường ruột của trẻ em cung cấp thông tin về bệnh đường ruột ở trẻ. Một vấn đề mà gần như trẻ em nào cũng từng gặp phải. Phần 1 của cuốn sách trình bày kiến thức cơ bản về hệ tiêu hóa, bệnh đường ruột, nguyên nhân gây ra bệnh đường ruột và những biểu hiện lâm sàng của bệnh đường ruột. Tất cả đã được tác giả cung cấp qua nội dung phần 1 ebook. Mời các bạn cùng tham khảo.