Bài giảng Ôn thi tuyển sinh sau đại học môn Tiếng Anh - ThS. Phạm Thị Phương Dung

Bài giảng "Ôn thi tuyển sinh sau đại học môn Tiếng Anh" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về: Passive voice, gerund (V-ing) và to infinitive, nghĩa của của các từ cùng thể loại, tenses, relative clause, preposition, reported Speech,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết