Bài giảng Kỹ nghệ máy tính: Chương 1 - Nguyễn Văn Thọ

Bài giảng Kỹ nghệ máy tính: Chương 1 Computer nêu lên kỹ nghệ (Engineering) là gì ? Ứng dụng khoa học và phương pháp toán học để tạo ra những sản phẩm và hệ thống có ích cho xã hội. Ngành khoa học ứng dụng, đôi khi khoa học cơ bản cũng là một trong những phạm vi nghiên cứu của nó. Mời các bạn cùng tham khảo.