Bài giảng Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong: Chương 5 - HV Kỹ thuật quân sự

Bài giảng Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong - Chương 5: Phương pháp tính toán và thiết kế động cơ trình bày về các chế độ tính toán động cơ và thiết kế động cơ. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.