Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 8 - Nguyễn Thanh Bình

Chương 8 Lập trình và ngôn ngữ lập trình thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: cơ bản về ngôn ngữ lập trình, tính chất của ngôn ngữ lập trình, đặc điểm chung của ngôn ngữ lập trình, các phương pháp lập trình cơ bản.