• Bài giảng Phát triển công tác xã hội ở Việt Nam - Lê Hồng Loan

    Bài giảng Phát triển công tác xã hội ở Việt Nam - Lê Hồng Loan

    Bài giảng Phát triển công tác xã hội ở Việt Nam do Lê Hồng Loan biên soạn sau đây sẽ trình bày những nội dung về vai trò và nhiệm vụ của cán bộ công tác xã hội; công tác xã hội ở Việt Nam (sự cần thiết phải có nghề công tác xã hội ở Việt Nam, quá trình phát triển công tác xã hội ở Việt Nam, kiến nghị phát triển tính chuyên nghiệp của CTXH,...

     22 p lirc 26/08/2015 165 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số