• Ebook Hỏi đáp về Luật Giáo dục nghề nghiệp

  Ebook Hỏi đáp về Luật Giáo dục nghề nghiệp

  Cuốn sách "Hỏi đáp về Luật Giáo dục nghề nghiệp" gồm 131 câu hỏi về những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Qua cuốn sách này sẽ cung cấp những nội dung cốt lõi, cơ bản nhất được quy định trong Luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo cũng như các đối tượng khác tham gia hoạt động...

   143 p lirc 24/07/2016 184 3

 • Ebook Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương: Phần 1

  Ebook Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương: Phần 1

  Cuốn sách " Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương" được xuất bản trong khuôn khổ chương trình quản trị nhà nước và cải cách hành chính. Phần 1 của cuốn sách trình bày những nội dung về khái lược vấn đề quyền của nhóm trong luật quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   227 p lirc 27/02/2016 171 4

 • Ebook Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương: Phần 2

  Ebook Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1. Phần 2 của cuốn sách "Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung như: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966, công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, 1966,...Mời các bạn cùng tham khảo

   313 p lirc 27/02/2016 174 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số