• 214 bộ thủ tiếng Trung 2

    214 bộ thủ tiếng Trung 2

    Tài liệu "214 bộ thủ tiếng Trung" sau đây gồm 2 phần, mỗi phần tương ứng với 2 cách học khác nhau. Phần 1 trình bày 214 bộ thủ học theo số nét. Phần II là các bộ thủ học theo tương quan ý nghĩa. Chúc bạn học tiếng Trung hiệu quả.

     16 p lirc 25/06/2015 113 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số