• Chia động từ Nhật ngữ

    Chia động từ Nhật ngữ

    Trong câu văn tiếng Nhật động từ thường đứng cuối câu. Do trong các câu của người Nhật, chủ từ thường bỏ đi, nên động từ là một phần rất quan trọng để hiểu câu. Vậy làm cách nào để chia động từ theo đúng quy tắc của tiếng Nhật mời các bạn tham khảo tài liệu Chia động từ Nhật ngữ.

     7 p lirc 25/06/2015 111 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số