Tài liệu nổi bật
  • Quan hệ các nước lớn sau chiến tranh lạnh

    Quan hệ các nước lớn sau chiến tranh lạnh

    THLL: Chính sách, biện pháp của một chủ thể nhằm lôi kéo các đối tác về phía mình để thực hiện một (hoặc nhiều) mục tiêu nào đó Do khả năng hạn chế Do quan hệ tương tác với môi trường

     34 p lirc 14/10/2013 380 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số