• Bài giảng Quản lý chất lượng công trình: Phần 2 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Quản lý chất lượng công trình: Phần 2 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Phần 2 của bài giảng trình bày những quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng được trích từ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015, hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết trong bài giảng.

   50 p lirc 07/12/2015 137 5

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.1

  Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.1

  Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.1 - Tính toán dòng chảy năm thiết kế có nội dung trình bày các khái niệm chung như khái niệm về dòng chảy năm, dòng chảy chuẩn, dòng chảy năm thiết kế, các đặc trưng biểu thị.

   16 p lirc 25/06/2015 125 3

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 2 - GV. Bùi Kiến Tín

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 2 - GV. Bùi Kiến Tín

  Chương 2 "Vệ sinh lao động" thuộc bài giảng An toàn lao động trình bày về những vấn đề chung của vệ sinh lao động, vi khí hậu trong môi trường sản xuất, phòng chống bụi trong sản xuất, tiếng ồn và rung động trong sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   99 p lirc 27/04/2016 120 3

 • Bài giảng Quản lý chất lượng công trình: Phần 5 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Quản lý chất lượng công trình: Phần 5 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Phần 5 trình bày các nội dung trong công tác tư vấn giám sát xây dựng. Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về: Quá trình hình thành nghề tư vấn, khái niệm về tư vấn, vai trò của tư vấn, các loại hình tư vấn, kỹ sư tư vấn xây dựng,... Mời các bạn tham khảo.

   44 p lirc 07/12/2015 119 4

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.2

  Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.2

  Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.2 - Tính toán trị số dòng chảy năm thiết kế có nội dung trình bày cách tính toán trị số dòng chảy năm thiết kế trong hai trường hợp (có đủ tài liệu đo đạc thủy văn và không có đủ tài liệu đo đạc thủy văn).

   30 p lirc 25/06/2015 116 3

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công 1: Phần 1 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công 1: Phần 1 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công 1 - Phần 1: Thi công phần ngầm" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa về thi công, các dạng công trình và công tác đất, xếp hạng cấp đất, những tính chất của đất ảnh hưởng tới thi công, công tác chuẩn bị thi công đất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   304 p lirc 27/04/2016 114 3

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công II: Phần 1 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công II: Phần 1 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công II - Phần 2: Thi công tầng hầm Nhà cao tầng" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số giải pháp chống đỡ tường chắn khi thi công theo phương pháp từ dưới lên, thi công tầng hầm theo phương pháp từ trên xuống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p lirc 27/04/2016 114 4

 • Bài giảng Quản lý chất lượng công trình: Phần 4 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Quản lý chất lượng công trình: Phần 4 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Phần 4 của bài giảng đề cập đến việc giám sát công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp. Các nội dung chính được trình bày trong phần này gồm có: Mục đích của giám sát chất lượng thi công xây lắp, sự cần thiết của giám sát chất lượng, giám sát thi công xây lắp của chủ đầu tư, giám sát tác giả,...và một số nội dung khác.

   45 p lirc 07/12/2015 113 4

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công 2: Phần 4 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công 2: Phần 4 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công 1 - Phần 4: Công tác xây - Tô - hoàn thiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Công tác gạch đá, tổ chức công tác xây tường, công tác hoàn thiện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p lirc 27/04/2016 108 3

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 2 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 2 - PGS. Nguyễn Thống

  Nội dung chương 2: Cơ sở kỹ thuật thiết kế công trình kỹ thuật thuộc bài giảng Công trình thủy trình bày nội dung về cơ sở dữ liệu thiết kế, tổ hợp tải trọng, áp lực sóng, tính toán thấm, hệ số thấm, phương pháp hệ số cản Tsugaes, tác hại do thấm gây ra.

   19 p lirc 25/06/2015 108 2

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công II: Phần 2 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công II: Phần 2 - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công II - Phần 2: Lắp ghép giàn không gian nhịp lớn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, thi công giàn không gian nhịp lớn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p lirc 27/04/2016 107 4

 • Bài giảng Lập dự toán xây dựng công trình bằng Excel - TS. Nguyễn Quốc Hùng

  Bài giảng Lập dự toán xây dựng công trình bằng Excel - TS. Nguyễn Quốc Hùng

  Nội dung bài giảng Lập dự toán xây dựng công trình bằng Excel nhằm trình bày kiến thức để trả lời các câu hỏi như Dự toán là gì? Dự toán để làm gì? Nội dung dự toán gồm những gì? và các phương pháp lập dự toán.

   56 p lirc 25/06/2015 107 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số