• Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.1

  Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.1

  Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.1 - Tính toán dòng chảy năm thiết kế có nội dung trình bày các khái niệm chung như khái niệm về dòng chảy năm, dòng chảy chuẩn, dòng chảy năm thiết kế, các đặc trưng biểu thị.

   16 p lirc 25/06/2015 109 3

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.2

  Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.2

  Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.2 - Tính toán trị số dòng chảy năm thiết kế có nội dung trình bày cách tính toán trị số dòng chảy năm thiết kế trong hai trường hợp (có đủ tài liệu đo đạc thủy văn và không có đủ tài liệu đo đạc thủy văn).

   30 p lirc 25/06/2015 99 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số