• Ebook Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab: Phần 2

  Ebook Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giới thiệu phương pháp Monte Carlo, mô phỏng Monte Carlo hệ thống truyền thông, phương pháp luận mô phỏng hệ thống vô tuyến, mô hình hóa và mô phỏng hệ thống thay đổi theo thời gian,... Mời các bạn cùng tham...

   233 p lirc 22/11/2015 110 5

 • Ebook Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab: Phần 1

  Ebook Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vai trò của mô phỏng, phương pháp luận mô phỏng, lấy mẫu và lượng tử, mô hình mô phỏng thông thấp cho tín hiệu và hệ thống thông dải, mô hình bộ lọc và hệ thống thống thông dải, vòng khóa pha và phương pháp giải phương trình vi phân,...

   250 p lirc 22/11/2015 76 5

 • Ebook Chuyển mạch mềm và ứng dụng trong mạng viễn thông thế hệ sau: Phần 1

  Ebook Chuyển mạch mềm và ứng dụng trong mạng viễn thông thế hệ sau: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chuyển mạch mềm và ứng dụng trong mạng viễn thông thế hệ sau" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về hiện trạng và xu hướng phát triển của viễn thông và công nghệ thông tin, tổng quát mạng thế hệ sau và chuyển mạch mềm, mô hình tham chiếu chuyển mạch mềm, các giao thức cơ bản của chuyển mạch mềm,... Mời các...

   97 p lirc 22/11/2015 87 3

 • Ebook Chuyển mạch mềm và ứng dụng trong mạng viễn thông thế hệ sau: Phần 2

  Ebook Chuyển mạch mềm và ứng dụng trong mạng viễn thông thế hệ sau: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chuyển mạch mềm và ứng dụng trong mạng viễn thông thế hệ sau", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giao thức điều khiển cổng phương tiện - MEGACO/H248, giao thức truyền tải báo hiệu SIGTRAN, các ứng dụng của chuyển mạch mềm trong mạng thế hệ sau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p lirc 22/11/2015 80 3

 • Ebook Thiết bị điện tử và mạch điện tử ứng dụng - Các mạch logic và thiết bị hiển thị: Phần 1

  Ebook Thiết bị điện tử và mạch điện tử ứng dụng - Các mạch logic và thiết bị hiển thị: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết bị điện tử và mạch điện tử ứng dụng - Các mạch logic và thiết bị hiển thị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các bộ khuếch đại JFET, các bộ khuếch đại hoạt động, ứng dụng của bộ khuếch đại hoạt động, các bộ lọc hoạt động, bộ khuếch đại công suất, các mạch cung cấp điện. Mời các bạn cùng tham...

   159 p lirc 22/11/2015 79 6

 • Ebook Thiết bị điện tử và mạch điện tử ứng dụng - Các mạch logic và thiết bị hiển thị: Phần 2

  Ebook Thiết bị điện tử và mạch điện tử ứng dụng - Các mạch logic và thiết bị hiển thị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thiết bị điện tử và mạch điện tử ứng dụng - Các mạch logic và thiết bị hiển thị", phần 2 trình bày các nội dung: Các mạch logic, các phép tính logic, các tổ hợp logic, các trình tự logic, các bộ đếm và bộ ghi, các thiết bị hiển thị, các mạch của bộ biến đổi, các hệ thống âm thanh. Mời các bạn tham...

   184 p lirc 22/11/2015 89 5

 • Ebook Lịch sử công đoàn Bưu điện Việt Nam (1947 - 2007) - NXB Bưu điện

  Ebook Lịch sử công đoàn Bưu điện Việt Nam (1947 - 2007) - NXB Bưu điện

  Ebook Lịch sử công đoàn Bưu điện Việt Nam (1947 - 2007) trình bày về những diễn biến, những sự kiện cơ bản và những mốc quan trọng, tổng kết những thành tích, đóng góp, truyền thống và kinh nghiệm có ý nghĩa lí luận và giá trị tư tưởng sâu sắc trong quá trình phát triển công đoàn Bưu điện Việt Nam.

   329 p lirc 25/06/2015 95 2

 • Ebook Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 1 – NXB Bưu điện

  Ebook Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 1 – NXB Bưu điện

  Phần 1 cuốn sách “Bưu chính trong kỷ nguyên Internet” giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tình hình thị trường truyền thông, một số đặc điểm cấu trúc dịch vụ bưu chính, cải cánh bưu chính ở các nước trên thế giới, luật cải cách bưu chính hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p lirc 25/06/2015 62 2

 • Ebook Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 2 – NXB Bưu điện

  Ebook Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 2 – NXB Bưu điện

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Bưu chính trong kỷ nguyên Internet” Phần 2 trình bày các nội dung: Tác động của công nghệ tới ngành bưu chính, thị trường bưu chính trong tương lai, một số kết luận và hướng phát triển của ngành bưu chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p lirc 25/06/2015 92 2

 • Bài giảng Thiết kế vi mạch lập trình được - Nguyễn Thế Dũng

  Bài giảng Thiết kế vi mạch lập trình được - Nguyễn Thế Dũng

  Cuốn sách Bài giảng Thiết kế vi mạch lập trình được gồm có 4 chương. Kiến thức cơ sở (Các khái niệm chung, Các phương pháp thể hiện thiết kế, Yêu cầu với một thiết kế mạch logic số, Các công nghệ thiết kế mạch logic số, Kiến trúc của các IC khả trình), Giải pháp phần cứng FPGA của Xilinx cho thiết kế vi mạch số (Một số giải pháp cho...

   140 p lirc 25/06/2015 118 8

 • An toàn điện - Phan Thị Thu Vân

  An toàn điện - Phan Thị Thu Vân

  Quyển sách An toàn điện được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên ngành Điện - điện tử những kiến thức cơ bản liên quan đến vấn đề tai nạn điện làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người khi sử dụng và vận hành thiết bị điện. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kế thùa các tài liệu về an toàn kỹ thuật bảo hộ lao...

   119 p lirc 25/06/2015 137 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số