• Bài giảng Truyền sóng và anten: Chương 3 - GV. Nguyễn Viết Minh

  Bài giảng Truyền sóng và anten: Chương 3 - GV. Nguyễn Viết Minh

  Chương 3 Truyền lan sóng trong thông tin di động thuộc bài giảng truyền thông và anten, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: đặc tính kênh truyền sóng di động, các mô hình kênh vô tuyến di động, đánh giá đặc tính kênh.

   27 p lirc 12/10/2015 105 1

 • Bài giảng Truyền sóng và anten: Chương 4 - GV. Nguyễn Viết Minh

  Bài giảng Truyền sóng và anten: Chương 4 - GV. Nguyễn Viết Minh

  Chương 4 Lý thuyết chung về anten thuộc bài giảng truyền thông và anten, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: các tham số của anten, các nguồn bức xạ nguyên tố, nguyên lý của anten thu.

   30 p lirc 12/10/2015 91 1

 • Bài giảng Truyền sóng và anten: Chương 1 - GV. Nguyễn Viết Minh

  Bài giảng Truyền sóng và anten: Chương 1 - GV. Nguyễn Viết Minh

  Chương 1 Các vấn đề chung về truyền sóng thuộc bài giảng truyền thông và anten, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: tính chất của sóng điện từ, các phương pháp truyền lan sóng, quá trình truyền lan sóng trong không gian tự do.

   37 p lirc 12/10/2015 96 2

 • Bài giảng Truyền sóng và anten: Chương 2 - GV. Nguyễn Viết Minh

  Bài giảng Truyền sóng và anten: Chương 2 - GV. Nguyễn Viết Minh

  Chương 2 Truyền lan sóng cực ngắn thuộc bài giảng truyền thông và anten, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: truyền lan trong điều kiện lý tưởng, truyền lan trong điều kiện thực, Phadinh và biện pháp chống.

   33 p lirc 12/10/2015 82 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 8: Tìm đường trong mạng chuyển mạch

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 8: Tìm đường trong mạng chuyển mạch

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 8: Tìm đường trong mạng chuyển mạch" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tìm đường trong mạng chuyển mạch mạch, tìm đường trong mạng chuyển mạch gói, các giải thuật tìm đường đi ngắn nhất. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu...

   39 p lirc 12/10/2015 98 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 7: Mạng chuyển mạch

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 7: Mạng chuyển mạch

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 7: Mạng chuyển mạch" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạng chuyển mạch, mạng chuyển mạch mạch, các khái niệm trong mạng chuyển mạch mạch, điều khiển tín hiệu, kiến trúc Softswitch, nguyên lý chuyển mạch gói, X.25, Frame relay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p lirc 12/10/2015 82 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 8: Tìm đường trong mạng chuyển mạch (tt)

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 8: Tìm đường trong mạng chuyển mạch (tt)

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 8: Tìm đường trong mạng chuyển mạch" phần tiếp theo trình bày các nội dung liên quan đến vấn đề nén và mã hóa dữ liệu bao gồm: Nén dữ liệu, mã hóa dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên...

   17 p lirc 12/10/2015 100 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 9: Asynchronous Transfer Mode

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 9: Asynchronous Transfer Mode

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 9: Asynchronous Transfer Mode" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về Asynchronous Transfer Mode (ATM), kết nối luận lý ATM, gói ATM, lớp thích nghi ATM (AAL). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

   61 p lirc 12/10/2015 90 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 5: Điều khiển ở lớp liên kết dữ liệu

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 5: Điều khiển ở lớp liên kết dữ liệu

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 5: Điều khiển ở lớp liên kết dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều khiển dòng dữ liệu, điều khiển lỗi, giao thức điều khiển liên kết dữ liệu cấp cao HDLC. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập...

   56 p lirc 12/10/2015 100 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 4: Các kỹ thuật truyền dữ liệu số

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 4: Các kỹ thuật truyền dữ liệu số

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 4: Các kỹ thuật truyền dữ liệu số" cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền bất đồng bộ và truyền đồng bộ; phát hiện lỗi, sửa lỗi, cấu hình đường truyền, giao tiếp. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập...

   46 p lirc 12/10/2015 78 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 6: Phân hợp kênh

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 6: Phân hợp kênh

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 6: Phân hợp kênh" cung cấp cho người học các kiến thức: Ghép/tách kênh theo tần số, ghép/tách kênh đồng bộ theo thời gian, ghép/tách kênh thống kê theo thời gian, đường thuê bao số không đối xứng, xDSL. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu tham...

   37 p lirc 12/10/2015 79 1

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 2: Truyền dẫn số liệu

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 2: Truyền dẫn số liệu

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu - Chương 2: Truyền dẫn số liệu" cung cấp cho người học các nội dung: Khái niệm và thuật ngữ, truyền dẫn dữ liệu tương tự và dữ liệu số, suy hao đường truyền, dung lượng kênh truyền, môi trường truyền dẫn có định hướng, truyền dẫn không dây, lan truyền không dây, truyền đường thẳng (line-of-sight). Mời...

   60 p lirc 12/10/2015 94 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số