• Giáo trình Kế toán kinh doanh du lịch - Khách sạn: Phần 1 - Phan Thị Thanh Hà

  Giáo trình Kế toán kinh doanh du lịch - Khách sạn: Phần 1 - Phan Thị Thanh Hà

  Giáo trình Kế toán kinh doanh du lịch - Khách sạn do Phan Thị Thanh Hà biên soạn có bố cục gồm 8 chương, phản ánh tổng quát toàn bộ quá trình hạch toán kế toán các đơn vị kinh doanh chủ yếu trong kinh doanh du lịch - Khách sạn từ lí luận cơ bản đến hạch toán các nghiệp vụ cụ thể, kèm theo ví dụ minh họa để người học dễ liên hệ với thực tiễn....

   113 p lirc 22/10/2014 693 16

 • Giáo trình Thực hành nghiệp vụ bar: Phần 1 - Nguyễn Thị Thanh Hải

  Giáo trình Thực hành nghiệp vụ bar: Phần 1 - Nguyễn Thị Thanh Hải

  Giáo trình Thực hành nghiệp vụ bar do Nguyễn Thị Thanh Hải biên soạn sẽ giới thiệu các kỹ năng, phương pháp thực hành pha chế và phục vụ đồ uống của nhân viên bar cho các sinh viên chuyên ngành nghiệp vụ nhà hàng và chuyên ngành kinh doanh du lịch khách sạn. Giáo trình được chia làm 2 phần. Phần 1 cuốn sách sau đây gồm bài mở đầu và nội dung chương...

   71 p lirc 22/10/2014 546 16

 • Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng: Phần 2 - Viện ĐH Mở Hà Nội

  Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng: Phần 2 - Viện ĐH Mở Hà Nội

  Phần 2 Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về pháp luật trong kinh doanh bảo hiểm, pháp luật về ngân hàng, pháp luật về tài chính. Giáo trình dành cho đối tượng sinh viên hệ đào tạo từ xa ngành Luật, Tài chính Ngân hàng và những ai quan tâm đến vấn đề trên. Mời bạn đọc tham khảo.

   170 p lirc 25/06/2015 208 12

 • Giáo trình Thực hành nghiệp vụ bar: Phần 2 - Nguyễn Thị Thanh Hải

  Giáo trình Thực hành nghiệp vụ bar: Phần 2 - Nguyễn Thị Thanh Hải

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Thực hành nghiệp vụ bar do Nguyễn Thị Thanh Hải biên soạn gồm nội dung chương 3, chương 4 và phần phụ lục. Nội dung phần này trình bày các vấn đề: Phục vụ đồ uống có cồn, pha chế và phục vụ cocktail. Mời bạn đón đọc nội dung 2 phần tài liệu.

   121 p lirc 22/10/2014 216 12

 • Giáo trình nghiệp vụ thư ký

  Giáo trình nghiệp vụ thư ký

  Thư ký văn phòng ở nước ta còn là một nghề mới mẻ. Tuy vậy, trong công cuộc đổi mới công tác quản lý, thực hiện cải cách một bước nền hành chính. Ở nước ta hiện nay thì vai trò, vị trí của thư ký văn phòng ngày càng cần thiết, quan trọng và được khẳng định. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

   265 p lirc 14/10/2013 56 11

 • Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng: Phần 1 - Viện ĐH Mở Hà Nội

  Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng: Phần 1 - Viện ĐH Mở Hà Nội

  Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng do TS. Võ Đình Toàn biên soạn. Nội dung giáo trình cung cấp cho học viên hệ đào tạo từ xa nói chung và học viên ngành Luật từ xa nói riêng những kiến thức pháp luật cơ bản, hệ thống về tài chính ngân hàng.

   151 p lirc 25/06/2015 172 11

 • Giáo trình Kế toán kinh doanh du lịch - Khách sạn: Phần 2 - Phan Thị Thanh Hà

  Giáo trình Kế toán kinh doanh du lịch - Khách sạn: Phần 2 - Phan Thị Thanh Hà

  Tiếp nối phần 1 (nội dung 4 chương đầu của tài liệu: Những vấn đề cơ bản của hạch toán kế toán; Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán tài sản cố định), phần 2 giáo trình gồm các nội dung về Kế toán chi phí kinh doanh, Kế toán doanh thu, Kế toán tài sản, báo cáo tài...

   144 p lirc 22/10/2014 170 10

 • Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính", phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp, phân tích hiệu quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   220 p lirc 25/06/2015 184 9

 • Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Phần 1 của giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính" trình bày những vấn đề lý luận cơ sở của phân tích báo cáo tài chính, đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích tài chính, đánh giá khái quát tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p lirc 25/06/2015 186 9

 • Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1 – TS. Nguyễn Thế Phán (chủ biên)

  Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1 – TS. Nguyễn Thế Phán (chủ biên)

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về văn bản, sử dụng ngôn ngữ trong văn bản, soạn thảo văn bản trong quy phạm pháp luật, soạn thảo văn bản tác nghiệp hành chính, soạn thảo văn bản quản trị kinh doanh, soạn thảo văn bản quản lý kinh tế doanh...

   151 p lirc 26/06/2015 192 9

 • Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành Kế toán): Phần 2 - TS. Đặng Thị Hòa, TS. Phạm Đức Hiếu (đồng chủ biên)

  Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành Kế toán): Phần 2 - TS. Đặng Thị Hòa, TS. Phạm Đức Hiếu (đồng chủ biên)

  Phần 2 Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành Kế toán) cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về Kế toán doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán các nghiệp vụ thanh toán, Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính doanh nghiệp qua nội dung chương 7 đến chương 10 (hết) của...

   148 p lirc 25/06/2015 202 8

 • Giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): Phần 2 - Th.S. Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên)

  Giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): Phần 2 - Th.S. Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên)

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 Giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề) do Th.S. Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên) biên soạn với nội dung thực hành phần mềm Kế toán MISA về Kế toán vật tư, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tiền lương, Kế toán mua hàng và công nợ phải trả, Kế toán bán hàng và công...

   96 p lirc 26/06/2015 186 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số