• Chuyên đề thực tập chuyên ngành: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thực hiện

  Chuyên đề thực tập chuyên ngành: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thực hiện

  Chuyên đề thực tập chuyên ngành "Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thực hiện" trình bày đặc điểm khoản mục thuế giá trị gia tăng có ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam,......

   73 p lirc 28/06/2016 235 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán vốn bằng tiền

  Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán vốn bằng tiền

  Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán vốn bằng tiền trình những nội dung chính sau: Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền, kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   56 p lirc 26/02/2016 207 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

  Bài giảng này trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về kế toán mua hàng và công nợ phải trả. Những nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm có: Nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng, mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả, sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng, kế toán mua hàng trên phần mềm kế toán.

   34 p lirc 26/02/2016 186 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán thuế

  Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán thuế

  Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán thuế trình bày những nội dung chính sau: Nguyên tắc hạch toán kế toán thuế, mô hình hóa hoạt động kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán thuế, kế toán thuế trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   30 p lirc 26/02/2016 331 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán tài sản cố định

  Nội dung chính của bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán tài sản cố định gồm: Nguyên tắc hạch toán kế toán tài sản cố định; mô hình hóa hoạt động tăng, giảm tài sản cố định; sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố định; thực hành kế toán tài sản cố định trên phần mềm kế toán.

   41 p lirc 26/02/2016 197 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán vật tư

  Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán vật tư

  Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán vật tư gồm có các nội dung chính: Nguyên tắc hạch toán; mô hình hóa hoạt động nhập, xuất kho; sơ đồ hạch toán kế toán vật tư; thực hành trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   33 p lirc 26/02/2016 215 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán tiền lương

  Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán tiền lương

  Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán tiền lương trang bị cho người học những nội dung kiến thức sau: Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền lương, mô hình hóa hoạt động tiền lương, sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương, kế toán tiền lương trên phần mềm kế toán.

   33 p lirc 26/02/2016 220 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính

  Bài giảng này cung cấp những kiến thức liên quan đến Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm: Nhiệm vụ kế toán tổng hợp, mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp, sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp, kế toán tổng hợp trên phần mềm kế toán.

   44 p lirc 26/02/2016 225 2

 • Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Thị Đông

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Thị Đông

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết hạch toán kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của hạch toán kế toán, đối tượng và phương pháp của hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p lirc 15/01/2016 305 4

 • Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Thị Đông

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Thị Đông

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết hạch toán kế toán", phần 2 trình bày các nội dung: Hệ thống tài khoản kế toán, phương pháp tổng hợp và cân đối, hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu, sổ kế toán và hình thức sổ kế toán, bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   184 p lirc 15/01/2016 211 3

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 3 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 3 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Nội dung chương 3: Hoạt động thanh toán qua ngân hàng thuộc bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại trình bày nội dung về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, các nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng, quy trình thanh toán UNC, kế toán thanh toán ủy nhiệm chi, quy trình thanh toán UNT, quy trình thanh toán và phát hành séc.

   27 p lirc 26/06/2015 255 3

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 6 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 6 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Nội dung chương 6: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn thuộc bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại trình bày khái quát về nghiệp vụ huy động vốn, nguyên tắc kế toán và trình bày báo cáo kế toán, phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ huy động vốn. Tài liệu này giúp ích cho quá trình giảng dạy và học được tốt hơn.

   50 p lirc 26/06/2015 242 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số