• Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 2 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 2 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại chương 2: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ trình bày khái quát chung về ngân quỹ ngân hàng, phương pháp kế toán, kế toán nghiệp vụ đối chiếu số liệu cuối ngày, nguyên tắc đối chiếu, chứng từ và sổ sách sử dụng. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

   23 p lirc 26/06/2015 207 3

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 7 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 7 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại chương 7: Kế toán nghiệp vụ tín dụng trình bày về khái quát về nghiệp vụ tín dụng trong mối quan hệ với kế toán, nguyên tắc và báo cáo kế toán áp dụng trong nghiệp vụ tín dụng, phương pháp kế toán. Tham khảo tài liệu này đề nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

   55 p lirc 26/06/2015 201 2

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 4 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 4 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên có thêm tư liệu giúp ích trong công việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại chương 4: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trình bày về phương pháp kế toán, kế toán các giao dịch giao ngay về ngoại tệ, kế toán mua ngoại tệ, chuyển đổi ngoại tệ thanh toán trong...

   64 p lirc 26/06/2015 246 2

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại trình bày mục tiêu về kế toán ngân hàng là gì, đối tượng và đặc điểm của KTNH, môi trường kế toán, nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng. Mời các bạn sinh viên và giáo viên tham khảo tài liệu này để công việc học...

   49 p lirc 26/06/2015 213 2

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 5 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 5 - Nguyễn Thị Hải Bình

  Sau đây là bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại chương 5: Kế toán nghiệp vụ thanh toán Quốc tế trình bày về một số vấn đề cơ bản về thanh toán Quốc tế, kế toán phương thức thanh toán chuyển tiền, kế toán phương thức thanh toán nhờ thu, kế toán phương thức thanh toán bằng thư tín dụng L/C.

   31 p lirc 26/06/2015 220 2

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng - Phần 1

  Giáo trình Kế toán ngân hàng - Phần 1

  Giáo trình Kế toán ngân hàng gồm 8 chương, phần 1 với 4 chương đầu trình bày nội dung về tổng quan kế toán ngân hàng, báo cáo tài chính trong ngân hàng thương mại, kế toán nghiệp vụ ngân quỹ, kế toán tài sản cố định. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy mời các bạn tham khảo.

   84 p lirc 26/06/2015 247 6

 • Ebook Bài tập kế toán tài chính (2014) - ThS. Trần Thị Phương Thảo (ĐH Ngoại thương)

  Ebook Bài tập kế toán tài chính (2014) - ThS. Trần Thị Phương Thảo (ĐH Ngoại thương)

  Ebook Bài tập kế toán tài chính (2014) do ThS. Trần Thị Phương Thảo (ĐH Ngoại thương) biên soạn gồm bài tập của 5 chương: Chương 1 - Tổng quan kế toán tài chính, Chương 2 - Kế toán doanh thu và các khoản phải thu, Chương 3 - Kế toán hàng tồn kho và chi phí giá vốn hàng bán, Chương 4 - Kế toán tài sản cố định và chi phí khấu hao, Chương 5 - Kế toán chi...

   70 p lirc 26/06/2015 214 5

 • Kế toán tài chính 3: Bài tập lớn

  Kế toán tài chính 3: Bài tập lớn

  Kế toán tài chính 3: Bài tập lớn tổng hợp các bài tập lớn môn Kế toán tài chính 3 giúp người học có thêm tài liệu tham khảo để học tập, ôn luyện. Tài liệu dành cho các đối tượng đang học Kế toán tài chính.

   9 p lirc 26/06/2015 293 1

 • Ebook Căn bản Excel cho người làm kế toán: Phần 2 - Đức Minh, Trương Hữu Nghĩa

  Ebook Căn bản Excel cho người làm kế toán: Phần 2 - Đức Minh, Trương Hữu Nghĩa

  Phần 2 Ebook Căn bản Excel cho người làm kế toán gồm các nội dung sau: Áp dụng các công thức để xử lý text, xử lý ngày tháng và thời gian, xử dụng các hàm để đếm và tính tổng, xử dụng các công thức để dò tìm giá trị, các công thức mảng, tạo một biểu đồ cột, chỉnh sửa một biểu đồ cột, in một biểu đồ, tạo và chỉnh sửa một biểu...

   326 p lirc 26/06/2015 169 7

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính, hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu: Phần 2 - ThS. Trần Thị Duyên

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính, hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu: Phần 2 - ThS. Trần Thị Duyên

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính, hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu: Phần 2 trình bày về kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu hành chính sự nghiệp, kế toán các khoản chi ở đơn vị hành chính sự nghiệp, báo cáo tài chính qua nội dung chương 6 đến chương 8 của ebook.

   325 p lirc 26/06/2015 193 4

 • Giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): Phần 1 - ThS. Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên)

  Giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): Phần 1 - ThS. Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên)

  Giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề) do Th.S. Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên) biên soạn nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về các hàm Excel và kỹ năng sử dụng được một số phần mềm Kế toán vào công tác Kế toán, đặc biệt là phần mềm Kế toán MISA. Sách gồm 2 phần, sau đây là...

   100 p lirc 26/06/2015 211 7

 • Giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): Phần 2 - Th.S. Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên)

  Giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): Phần 2 - Th.S. Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên)

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 Giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề) do Th.S. Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên) biên soạn với nội dung thực hành phần mềm Kế toán MISA về Kế toán vật tư, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tiền lương, Kế toán mua hàng và công nợ phải trả, Kế toán bán hàng và công...

   96 p lirc 26/06/2015 199 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số