Giáo trình Tiếng Anh trong thương mại Tập 3 ( Enterprise Three English for the commercial world): Phần 1 - C. J. Moore, Judy West

Giáo trình Tiếng Anh trong thương mại Tập 3 ( Enterprise Three English for the commercial world) là giáo trình nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và kiến thức thương mại dành cho sinh viên học sinh các trường kinh tế, ngoại thương và thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình sau đây.