Giáo trình nghiệp vụ thư ký

Thư ký văn phòng ở nước ta còn là một nghề mới mẻ. Tuy vậy, trong công cuộc đổi mới công tác quản lý, thực hiện cải cách một bước nền hành chính. Ở nước ta hiện nay thì vai trò, vị trí của thư ký văn phòng ngày càng cần thiết, quan trọng và được khẳng định. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.