Giáo trình Độc học sinh thái: Phần 1 – PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

Giáo trình "Độc học sinh thái" trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự tác động qua lại của mô trường ô nhiễm với cơ thể sinh vật thông qua các nội dung: Cơ chế tác động, ảnh hưởng và tác động của các độc chất tới các quá trình của cơ thể sống. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung của 3 chương đầu tiên bao gồm: Một số vấn đề chung về độc học sinh thái, sự chuyển hóa và đặc điểm của độc chất khi gây tác động đến cơ thể sinh vật, ảnh hưởng chất độc đến cơ thể sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.