Ebook Thuật Marketing: Phần 2 - NXB Thế giới

Phần 1 ebook gồm các chương: Lựa chọn chiến trường, nguyên tắc quân sự trong
chiến lược marketing, chiến thuật nghi binh và can
gián trong marketing, thực thi chiến lược “nhanh
nhất và nhiều nhất”,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.